RSS

وبلاگ

دنیای کودک دیروز و نوجوان امروز در لابه لای نوشته ها
به مناسبت روز جهانی کودک دنیای کودک و نوجوان تغییر کرده است و در آستانه پیوستن به دنیایی دیگرگون و متفاوت قرار دارد. به دنبال متفاوت شدن خواسته ها، انگیزه ها، احساسات، عواطف، و سؤال های آنها، اولین نشانه های جدی تعالی و کمال کودک و نوجوان است. از این رو نویسندگان عرصه ادبیات کودک و نوجوان خود را آماده می کنند که با تلاش همه جانبه خویشتن را تقویت و بیش از پیش تجهیز نمایند تا بتوانند به خواسته های به حق کودک دیروز و نوجوان امروز پاسخی درخور و شایسته بدهند.
ادبیات کودکان و نقش آن در تثبیت شخصیت آنان
در آغاز باید دید که ادبیات کودکان چیست؟ به تعبیری می توان گفت ادبیات کودکان متون نو و تازه ای هستند که دربردارنده درون و محتوای راستین واژه ها برای کودکانند. واژگانی که به منظور تربیت فردی و اجتماعی آنان به گونه ای زیبا و هنری بیان می شوند و افزون بر این، به رشد علمی و فکری و گسترش واژگان و نیز تخیل کودکان کمک می کنند. چنین کاری با گزینش واژگانی که متناسب سن کودک و توان درک و دریافت وی باشد، البته با بهره وری از شیوه ای زیبا مناسب و رغبت انگیز به فرجام می رسد.
تاثیر کودکان از آنچه می خوانند
ارزش‌ها و اندیشه‌های مطرح در کتاب‌های کودکان ارتباط عمیقی با مسایل فرهنگی دارند، مشخصا به این علت که کودکان مخاطبان این ارزش‌ها و اندیشه‌هایند (چه خودشان کتاب‌ها را بخوانند و چه بزرگسالان برایشان بخوانند) و چنین ارزش‌ها و اندیشه‌هایی اغلب به نسل‌های بعد منتقل می‌شوند. دستکاری فرهنگی و مداخلات عینی در عناصر نژادی یا جنسیتی، کلمات رکیک و دیگر تابوها را باید با توجه به این مسایل تحلیل کرد. اگر در جامعه‌ای استفاده از حرف‌های بد مناسب کودکان نباشد، نمی‌توان به آنها حالت تقدس داد و در متن‌های کودکان تغییرشان نداد. ادبیات کودکان نیز هدفش تقویت ارزش‌های مثبت است. این موضوع در تاریخچه سانسور در آلمان‌شرقی مشهود است، اما در جوامع کمتراستبدادی نیز مصداق دارد. به‌نظر می‌رسد کودکان تقریبا همیشه از چیزهایی که می‌خوانند تاثیر می‌پذیرند.
جشنواره تخفیفی تابستانه نشر قیوم آغاز شد!
جشنواره تخفیفی تابستانه نشر قیوم آغاز شد!
چه کتاب‌هایی برای کودکان بین ۴ تا ۷ سال مناسب است؟
- خواندن داستان برای کودکان در این سن، موجب می‌شود تا خود را باور کنند. - سعی کنید ذهن او را هنگام خواندن داستان، درگیر کنید. به عنوان نمونه پیش از خواندن نقطه اوج داستان، از او بخواهید حدس بزند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا پس از خواندن، از او بپرسید اگر به جای شخصیت اصلی بود، دوست داشت چه کاری انجام دهد و...