درباره ما

انتشارات قیوم در راستای تحقق بخشیدن به آرمان‌های اصیل اسلامی و انسانی و در جهت رشد و شکوفایی فرهنگ جامعه فعالیتش را به طور جدی از سال ۱۳۷۸ آغاز نمود.
از ویژگی‌های برجسته و شاخص این مجموعه برخورداری از محققین و نویسندگان حوزوی است که با بهره‌وری از دریای بیکران معارف اسلامی تمام همت و تلاش خود را مبذول داشته‌اند تا بتوانند در پرتو نگاه دینی مردم جامعه خود را با مفاهیم ارزشمند اسلامی آشنا نموده و آنان را از افکار و عقاید بیگانگان دور نمایند.
در سال ۱۳۹۰ انتشارات اعجاز قلم، با انگیزه دست‌یابی به این هدف با این مجموعه همراه گردید تا بتوانند با همکاری همدیگر فعالیت گسترده‌تری انجام دهند.
اگر چه این دو مجموعه در حوزه‌های مختلف فعالیت کرده‌اند، اما از آنجا که احساس نمودند در حوزه کودک و نوجوان تلاش بسزایی انجام نگرفته، محور اصلی کارشان را به این زمینه اختصاص دادند.